Activitats
 • Formació   ( 1 Article )
 • Coral   ( 6 Articles )
 • Bicicleta de muntanya   ( 2 Articles )
 • Competicions - Circuits   ( 9 Articles )
 • Esquí i raquetes de neu   ( 1 Article )
 • Infantil   ( 4 Articles )
 • Senderisme   ( 4 Articles )
 • Projecció/conferència   ( 6 Articles )
 • Formació   ( 1 Article )

  formulari concurs.png

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Per participar al 3er Concurs de Fotografia d'aquest any caldrà que ús llegiu les bases aquí adjuntades i després, ompliu el formulari.

   

   

   

  Centre Excursionista del Penedès
  1 de juny de 2010
  3er concurs de Fotografia


  REGLAMENT 2010

  1 - OBJECTIU
  El Centre Excursionista del Penedès, pretén valorar i difondre l'art de la fotografia de natura oferint una mostra fotogràfica de les activitats que es desenvolupen a la muntanya i de la natura en el sentit més ampli, contribuint en la defensa del medi ambient en general, així com ser el concurs de referència a nivell del Penedès.

  2 - PARTICIPACIÓ
  La inscripció és gratuïta i està oberta a qualsevol persona major de 18 anys, aficionat o professional, de qualsevol nacionalitat. La participació al concurs, suposa l'acceptació total del reglament.

  3 - TEMES
  El 3er concurs de fotografia del CEP, en la seva voluntat per oferir cada vegada més, un ventall més gran de possibilitats per al participant, estableix per a aquesta edició 2010 un total de 4 temes a concurs que seran presentats en format d'arxiu digital.

  Tema A: ACTIVITAT DE MUNTANYA. S'acceptaran les fotografies d'activitat a la muntanya, com l'alpinisme, l'escalada, l'esquí o altres pràctiques d'alta muntanya. També s'acceptaran altres activitats lúdiques o d'aventura com bicicleta de muntanya, barranquisme, aigües braves, espeleologia o similars.

  Tema B: NATURA - GENERAL -. Qualsevol imatge relacionada amb la natura, en el seu sentit més ampli. Pot ser animal, vegetal o mineral. Tant un paisatge, com una foto-micrografia, així com fotografia astronòmica i subaquàtica. La presència de l'activitat humana pot restar valor a l'obra, encara que, a priori, no serà desqualificada per aquest motiu sempre que el element conceptual de la imatge estigui dins de la temàtica Natura. Es valorarà principalment la qualitat artística de les obres i es tindrà en compte l'originalitat i la dificultat de la realització de la presa.

  Tema C: ESPAIS NATURALS DE LA VEGUERIA PENEDÈS. Qualsevol imatge relacionada amb la natura, en el seu sentit més ampli. Pot ser animal, vegetal o mineral. Igualment un paisatge. La presència de l'activitat humana pot restar valor a l'obra, encara que, a priori, no serà desqualificada per aquest motiu sempre que el element conceptual de la imatge estigui dins de la temàtica dels espais Natural de la Vegueria Penedès. Es valorarà principalment la qualitat artística de les obres i es tindrà en compte l'originalitat i la dificultat de la realització de la presa. S'ha d'indicar clarament el lloc on va ser realitzada

  Tema D: ACTIVITATS DEL CENTRE EXCURSIONISTA DEL PENEDÈS. Fotografies sota els mateixos paràmetres del tema A però preses sobre qualsevol de les activitats que s’han fet des del CEP. S'ha d'indicar clarament el lloc on va ser realitzada i activitat realitzada.


  Normes generals per a totes les obres:
  · Les obres han de ser inèdites en aquest concurs.
  · Els participants declaren ser autors de l'obra i posseir tots els drets sobre la mateixa.
  · Cada fotografia només podrà participar en un dels temes.
  · Només s'accepten els retocs digitals sempre que no desvirtuen considerablement el contingut de la fotografia inicial i la base fotogràfica es pugui reconèixer.
  · No s'acceptaran, en cas que un participant entri a concurs una fotografia fora del tema, aquestes fotografies no es passarien automàticament a l'altre tema sinó que serien desqualificades per no adequar-se al tema proposat.


  4 - INSCRIPCIÓ I FORMAT
  Cada autor pot presentar un màxim de 3 fotografies per tema segons el que disposen les bases. La presentació de les obres a concurs s'ha de fer a través del Formulari d'inscripció que es troba a la web del cep.


  PROCÉS
  En aquesta edició l'únic procés valgut d'inscripció és per web i consta de 2 parts: una de registre de dades personals amb un formulari que podreu trobar a www.cep.cat al final del registre, podreu fer l'aportació de les fotografies enviant un missatge de correu a aquesta adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
  Les imatges pujades han de tenir un format JPEG convertides a l'espai de color sRGB amb una mida d'imatge de 1024 píxels si és horitzontal o 768 si és vertical, sense superar aquests valors.
  En el cas que el participant tingui dificultats per pujar la imatge podrà portar-la al centre tots els Dimarts abans de les dates indicades que és el termini d’entrega de les mateixes, amb un llapis de memoria o un CD.
  Un cop finalitzada la inscripció, i entregades, no es podran fer modificacions sobre les obres presentades.
  Cada imatge presentada ha de portar el nom de l’autor, nom de l’obra presentada, tema en la que es presenta (A,B,C,D), adreça particular, telèfon o movil.

  Les obres seleccionades han de complir els següents requisits:

  - Mida d'imatge: La mida d'imatge ha de ser de 8 megapíxels  o major.
  S'admetrà qualsevol format de foto, ja sigui estàndard, quadrada o panoràmica, sempre que reuneixi els requisits de mida indicats.
  • Si prové de càmera digital, no ha interpolar la mida original que aquesta proporciona. Si la càmera produeix dimensions més grans a les requerides, podreu reduir fins acomodar a la mida indicat.
  • Si prové de pel pel·licula, s’ha d’escanejar a la resolució necessària per ajustar a la mida requerida, però sense que suposi utilitzar una resolució que l’interpoli.
  - Format: JPEG (l'extensió no s’ha de ocultar o eliminar), de cap manera RGB o escala de grisos, segons convingui (no s'admetrà CMYK). La imatge ha d'estar "acoblada", sense capes de cap tipus ni canals alfa o similars. La compressió utilitzada per als TIFF és lliure. No s'han re-comprimir les fotos en ZIP, SITX, RAR o altres formats.
  - Espai de color: Les fotos han de convertir l'espai que s'indica: per RGB, es recomana l' Adobe1998, encara que també serveix el sRGB (espais més comuns); per B / N, el Gray Gamma 2.2. En qualsevol cas, en desar l'arxiu s’ha d’incrustar el perfil.
  Les obres que no estiguin en poder de l'organització en el període establert o no compleixin les condicions seran desqualificades.
  5 -DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS A TRAVÉS DE www.cep.cat
  A través de la web es notificaran totes les fases del concurs (veure calendari), així com s'informarà sobre les novetats o esdeveniments que es vagin produint.
  Una vegada acabat el termini d'inscripció de les obres, totes les fotografies acceptades en els diferents temes es publicaran en la pàgina web del cep. A partir d'aquí i fins al moment del procés de selecció del jurat, tots els participants podran veure totes les obres acceptades en el concurs. El jurat de selecció farà una primera selecció d'imatges. Entre aquestes imatges ja impreses i exposades, el jurat final seleccionarà les premiades i finalistes de manera pública.


  6 - PREMIS
  El Centre Excursionista del Penedès reparteix 1800euros en premis en metàl·lic, repartits en un total de 12 guardons. Els premis s'estableixen per temes, en el següent ordre:

  Tema A .- MUNTANYA - GENERAL -
  1 º Premi a la millor fotografia de muntanya .- 200 Euros
  2 º Premi a la millor fotografia de muntanya .- 150 Euros
  3 º Premi a la millor fotografia de muntanya .- 100 Euros
  10 finalistes de fotografia de muntanya .


  Tema B.- ACTIVITAT DEL CENTRE EXCURSIONISTA
  1 º Premi a la millor fotografia de muntanya .- 200 Euros
  2 º Premi a la millor fotografia de muntanya .- 150 Euros
  3 º Premi a la millor fotografia de muntanya .- 100 Euros
  10 finalistes de fotografia de muntanya .


  Tema C .- NATURALESA - GENERAL -
  1 º Premi a la millor fotografia de muntanya .- 200 Euros
  2 º Premi a la millor fotografia de muntanya .- 150 Euros
  3 º Premi a la millor fotografia de muntanya .- 100 Euros
  10 finalistes de fotografia de muntanya .


  Tema D. - ESPAIS NATURALS DE LA VEGUERIA PENEDÈS.
  1 º Premi a la millor fotografia de Tema D. - 200 Euros
  2 º Premi a la millor fotografia de Tema D. - 150 Euros
  3 º Premi a la millor fotografia de Tema D. - 100 Euros
  10 finalistes de fotografia de Tema D.


  7 - JURAT I SELECCIÓ
  El jurat per a l'edició 2010 del Centre Excursionista del Penedès, estarà format per destacats i reconeguts fotògrafs amb especialitats de diferent origen i similars als temes a concurs.  Als membres del jurat els dona suport un jurat de classificació altament reputat. Les decisions del jurat són inapel·lables, per la qual cosa no s'acceptaran reclamacions ni recurs en contra. Cap premi podrà ser declarat desert.

  L'acte públic de deliberació de les fotografies premiades tindrà lloc el dia 22 de Gener de 2011 a la Sala d'Exposicions de la capella de Sant Joan de Vilafranca del Penedès, a partir de les 19:00h. L'acte estarà obert a tothom que hi vulgui assistir.


  8 - CALENDARI
  Data inscripció en el web: Del 13.09.2010 al 18.11.2010
  1 ª fase de selecció de fotografies: Del 18.11.2010 al 23.12.2010
  Notificació dels finalistes: El dia 23.12.2010
  Deliberació pública de les fotografies premiades: El dia 22.01.2011a les 19:00h.
  Lliurament pública de premis: El dia 23.01.2011 a les 12:00 h.
  Exposició de les fotografies guanyadores i finalistes: Del 07.11.2011 al 04.02.2011


  9 - DRET SOBRE LES OBRES PRESENTADES
  Totes les obres premiades i finalistes o les seves reproduccions podran exposar-se de manera itinerant. Les obres premiades i finalistes podran ser reproduïdes en catàlegs, pòsters, pancartes o llibres de difusió sense ànim de lucre i amb la finalitat de difondre el concurs. En qualsevol cas l'autor serà nomenat en les reproduccions i mantindrà els seus drets tal com estableix la Llei de la Propietat Intel· lectual. Qualsevol altre ús haurà de ser autoritzat expressament.


  10 - EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS 
  Centre Excursionista de Penedès es posarà en contacte amb els seleccionats amb antelació suficient per confirmar la seva assistència tant al veredicte final com al lliurament de premis del dia següent. L'exposició de les fotografies guanyadores i finalistes tindrà lloc a la Sala d'Exposicions de la capella de Sant Joan de Vilafranca del Penedès, des del dia 10 de Gener al 30 de gener de 2011. El lliurament de premis tindrà lloc a la mateixa sala d'exposicions, el dia 23 de gener de 2011a les 12h del matí.

  Després, l'exposició quedarà disponible per qualsevol entitat o institució que la demani per exposició pública.

  11 - LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
  Totes les dades personals dels participants, seguiran el que estableix la Llei 15/1999 de protecció de dades, i seran tractats, per l'organització, amb la màxima confidencialitat.  Informació i consultes
  Secció de Fotografia del centre tots els Dimarts al local social

  Centre Excursionista del Penedès
  E-mail .- Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
  E-mail .- Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

   

   

 • +2000   ( 2 Articles )
 • Varis   ( 1 Article )